HappyModel 75mm v4 frame for Moblite7 Mobula7

  • $7.00HappyModel 75mm v4 frame for Moblite7 Mobula7

Specifications:

  • Brand Name:  Happymodel
  • Wheelbase: 75mm
  • Weight: 5.4gram
  • Color: Transparent white
  • Max propeller: 40mm